Please make sure the address that is loaded is the correct address.

We will not be liable if the wrong address is provided and the product is not reachable to you.

Please make sure there are people you trust to receive the product at the address you provided to avoid missing items.

Di nekmatbiz.com.my kami memandang serius privasi anda.
Dasar privasi ini diwujudkan untuk memaklumkan kepada pelanggan bagaimana kami mengambil, mengguna dan/atau memproses data yang kami terima semasa urusan pembelian atau perkhidmatan yang diberi.

1. Data peribadi
1.1 Data peribadi yang mungkin kami kumpul semasa urusan pembelian, mencipta akaun pengguna atau perkhidmatan diberikan oleh pihak kami. Mungkin termasuk tetapi tidak terhad kepada:
a) Maklumat identiti, seperti nama, jantina, profil gambar dan tarikh lahir.
b) Data kenalan, seperti alamat bil, alamat penghantaran, alamat emel dan telefon nombor.
c) Data akaun, seperti nombor akaun bank dan butiran pembayaran.
d) Data transaksi, seperti butiran pembelian kepada dan daripada anda, dan butiran produk atau perkhidmatan yang anda telah dibeli oleh anda.
c) Data profil, seperti nama pengguna dan kata laluan, pembelian atau pesanan dibuat oleh anda, senarai hajat(wishlist), maklumbalas dan kaji selidik.

2. Keselamatan Data Peribadi
2.1 Untuk menjaga data peribadi anda daripada diakses tanpa keizinan, pengumpulan data, penggunaan, pendedahan, pemprosesan, disalin, diubahsuai, dibuang, hilang, disalah guna, kami telah memperkenalkan langkah-langkah berikut.
a) Menghadkan akses kepada data pembeli hanya kepada individu yang mempunyai akses sahaja.
b) Akaun pengguna tidak aktif selama 60 hari akan dibuang.
2.2 Jika anda percaya data peribadi anda telah disalahguna sila hubungi kami 03-6136 1808 atau emel nekmat.biz91@gmail.com

3. Perubahan kepada Polisi Privasi
3.1 nekmatbiz.com.my mungkin akan menyemak semula dari masa ke semasa jika perlu. Jika anda mendapati terdapat perubahan kepada Dasar Polisi kami, Dengan mengakses dan meneruskan menggunakan perkhidmatan kami, anda bersetuju dan terikat kepada dasar privasi ini termasuk apa-apa perubahan yang telah dibuat padanya.

Dasar Privasi Toyyibpay klik sini